Pravidla

Základní pravidla

1. Aktivita

Každý se do hry musí připojit alespoň jedenkrát denně. Aktivita je kontrolována každý den. V případě, že hráč ví, že nebude mít na hru čas a bude mít neaktivitu delší jak jeden den, tak musí poslat omluvenku do discord systému omluvenek.

Výjimky:

A) Technický problém

B) Osobní problémy

Pokud má hráč nečekané problémy, co nejdříve musí napsat na discord, aby nebyl vyhozen.

.

2. Donaty

Nemáme žádný poměr mezi donaty. Pokud dáváš, tak si zasloužíš promote, pokud ne a moc žádáš, dostaneš kick. 

Po requestu na jednotky je každý člen klanu povinen poslat i challenge, aby bylo v chatu pořád dostatek možností na trénink.

3. Slušné chování

Vulgární vyjadřování netolerujeme. Hrajeme hru pro zábavu.  

4. Respektování rozhodnutí vedení

Vedení klanu rozhoduje s konečnou platností.

Clan wars

1. Účast

Clan war není povinná. Jede nonstop a každý se může zapojit po požádání.

2. Neúčast v clan war

Pokud se hráč nechce zůčastnit clan war, MUSÍ se vypnout ve svém profilu (clan wars on/ off). Pokud tak neudělá a nebude útočit, následuje kick. Je dobré svou absenci v cw omluvit v chatu.

3. Kdy nehrát clan wars

Do clan wars se nesmíte zapojit pokud:

A) Přecházíte na nový town hall, nebo nemáte k dispozici všechny hrdiny.

B) Nemáte dostatek času. např. jedete na dovolenou atp.

4. Donate

Clan castle si nechejte naplnit tím nejlepším, co je v klanu. Za útočení bez jednotek v cc následuje kick. Vždy přesně určete konkrétní jednotky, které se hodí k vašemu útoku.

Do zprávy dejte, že se jedná o jednotky na clan war. Popř. zaškrkněte políčko, které povolí nejvyšší levely v klanu.

Donatovat na cw mohou jen nejvyšší town hally v klanu s nevyššími levely.


5. Útok

První útok musí dát každý do 12 hodin od začátku cw o jednu pozici níže, než je on sám. Druhé útoky rozepíše pověřený člověk do obálek. Nikdo neútočí podle toho, jak se mu zlíbí!


6. Dodržování clan wars desatera

Clan wars desatero najdete zde.

7. Nerespektování pravidel cw

Po porušení pravidla clan war je hráči uděleno varování, které trvá 30 dní. Po každém varování bude hráči strženo 5 bodů z bodování.

1. varování - zákaz účastnění se 5 následujících cw
2. varování - vyloučení z klanu na týden
3. kick

Clan war league


1. Účast

Je povinná. Hráči se podle možností střídají. O sestavě na cwl rozhoduje vedení. Neorientuje se pouze lvl town hall, ale hlavně aktivitou a výkony v cw.

2. Útočení

Po začátku war vedení rozhodne, jestli se bude útočit o jednu pozici níže, nebo zrcadlem. Tomu se musí všichni přizpůsobit.

3. Donate

Platí stejné podmínky jako u clan war. 

4. Porušení pravidel

Pokud hráč nedá útok, je okamžitě vyhozen z klanu.

Clan games

1. Účast

Je nepovinná.

Pokud se hráč zúčastní, musí dát alespoň 1000 bodů.

Czech Kings CZ 2023, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky